Požární bezpečnost v bytových domech

Požární bezpečnost je jedním ze základních požadavků kladených na stavbu, respektive na její provedení. Pod pojmem požární bezpečnost stavby je nutné si představit soubor faktorů, jejichž výsledkem

  je bezpečnost osob, a dále provedení stavebních konstrukcí včetně technických a technologických zařízení objektu vzdorujících ohni po dobu určenou v závislosti na požárním riziku. Velice často se stáváme svědky požárů jak v nově zřizovaných objektech, tak převážně v bytových objektech, které byly realizovány v minulosti. Často slýchávaný argument „Tady hořet nikdy nebude!“ je bohužel jenom fráze, která rozhodně není pravdivá. Bohužel v posledních letech byl v ČR při požárech v objektech pro bydlení usmrcen velký počet osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Jiná statistika uvádí, že v České republice zemře následkem požáru kolem pěti lidí měsíčně!
Tato skutečnost by měla být varováním před podceňováním požární ochrany v objektech bytových domů. Situace by přitom mohla být mnohem lepší, pokud by byla dodržena alespoň základní stavebně-technická opatření požární bezpečnosti, která jsou součástí probíhající regenerace bytových domů.
Je nutné si uvědomit, že právě špatný technický stav objektů, jejichž výstavba probíhala v minulých dobách podle tehdejších předpisů, představuje velké skryté riziko požáru.
 
NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY V BYTOVÝCH DOMECH 
Instalační šachty
Velkým problémem jsou původní instalační šachty, kde nejsou vyřešeny prostupy jednotlivých instalací a nelze je považovat za samostatné požární úseky (tj. hořlavé předstěny bytového jádra s nepožárními revizními otvory apod.). Takto nevyhovující instalační šachta je z hlediska požární bezpečnosti jednou z největších hrozeb při vzniku a šíření požáru, neboť zde funguje komínový efekt. Tedy pokud oheň tuto šachtu zachvátí, je velice pravděpodobné, že se tímto prostorem rozšíří v krátkém časovém úseku do celého objektu.
Především špatně provedené prostupy požárně dělicími konstrukcemi jsou při požárech místy, kudy se šíří projevy požáru – kouř, zplodiny hoření a teplo. Kouř a zplodiny hoření jsou projevy požárů, které mají největší podíl na počtu usmrcených osob při požárech.
Jako příklad lze uvést pronikání kouře okolo potrubí (především kanalizačních), kabelových tras a podobně. Zákeřnost těchto míst ve vztahu k ohrožení života osob představuje fakt, že k usmrcení těchto lidí dochází v místech, kde vlastní průběh hoření vůbec není.
Pro zajištění požární bezpečnosti staveb, ať no- ě budovaných či rekonstruovaných, je třeba projekt. Ten musí být v souladu také s revidovanou ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb.
 Elektrorozvody
Staré původní elektrorozvody z hliníku jsou neviditelnou hrozbou. Jedná se převážně o rozvody ukryté v hořlavých umakartových jádrech nebo v rozvaděčích umístěných na společných chodbách v objektu. Riziko hrozí všude, kde je použita elektroinstalace s vodiči s hliníkovou žílou, která se v průběhu času ve spojích uvolňuje. Pokud přes uvolněný spoj protéká proud, místo se nahřívá, postupně se naruší izolace a to může vést ke zkratu a zapálení materiálu.
Požární pásy – meziokenní vložky
Při celkové výměně obvodového pláště u bytových (převážně panelových) domů řešených dle typových podkladů se často zapomíná na správné řešení rozhraní požárních úseků. Často jsou špatně řešeny výměny meziokenních vložek nevhodnou technologií nebo samotnou volbou vlastní konstrukce; nejsou dodržovány požadavky normy ČSN 73 0834. Také nedodržení minimální šířky požárních pásů vede při požáru k přeskočení ohně do další bytové jednotky.
 
Hydrantové systémy
Stávající hydrantový systém bytových domů je často omezeně funkční. Ve většině případů chybí vlastní vyzbrojení hydrantu nebo je hydrant uzam- čen, a tím je v případě požáru znemožněn rychlý a účinný zásah.
 
Únikové cesty
Tyto společné prostory jsou v některých případech částečně zastavěny vybavením, které se „do bytu nevešlo“, a tím je jednak zmenšena vlastní úniková cesta a jednak je v ní umístěn případný zdroj hoření (požární zatížení). Ve snaze zabránit kriminalitě a ochránit osobní věci uvnitř objektu se velice často vstupní dveře opatřují zevnitř zabezpečovacím systémem (mříže, koule apod.). Právě tento systém v případě požáru brání rychlé evakuaci osob.
POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
 
Základní požadavky na zajištění požární bezpečnosti bytových domů, které musí v případě požáru stavební objekt splňovat:
● Umožnit bezpečnou evakuaci osob z objektu
 – úniková cesta musí mít zajištěno předepsané odvětrání – jedná se zejména o schodiště bez oken, na schodišti s okny musí být umožněno jejich otevírání;
 – úniková cesta musí být oddělena od ostatních prostor požárními dveřmi, které by měly být instalovány do jednotlivých bytů a do prostor domovního vybavení;
 – vybavení únikové cesty nouzovým osvětlením a fotoluminiscenčním značením;
 – v objektech o sedmi a více NP musí být úniková cesta provedena jako chráněná;
 – kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel zábradlí se v chráněné únikové cestě nesmí nacházet žádné požární zatížení (např. vestavěný dřevěný nábytek, zařizovací předměty, dřevěné obklady stěn apod.). Podlahové krytiny z hořlavých hmot nesmí vykazovat index šíření plamene větší než 100 mm/min (materiály se sníženou hořlavostí). V chráněné únikové cestě rovněž nesmí být umístěny žádné volně vedené rozvody hořlavých látek nebo jaké­koliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot a žádné volně vedené elektrické rozvody.
● Bránit šíření požáru mezi byty nebo jinými úseky
 Do bytů, do prostor domovního vybavení a na půdy by měly být instalovány požární dveře.
 Velmi nebezpečné jsou instalační šachty, které jsou jednou z nejčastějších cest rozšíření požáru. Z instalační šachty musí být vytvořen požární úsek – revizní dvířka musí mít požární odolnost, prostupy všech rozvodů stěnou instalační šachty musí být požárně dotěsněny. Pokud instalační šachta netvoří nebo z ní nelze vytvořit požární úsek, musí se v úrovni každého stropu předělit stavební konstrukcí s požární odolností s dotěsněnými prostupy všech rozvodů.
 Elektrické rozvaděče a kabelové kanály (stoupačky) umístěné na chodbách v chráněné únikové cestě (tj. v objektech o sedmi a více NP) musí být požárně odděleny. Rozvaděč, resp. kabelový kanál, musí být tedy požárně odolný.
● Umožnit účinný protipožární zásah
 V objektu musí být instalovány přenosné hasicí přístroje pro prvotní zásah.
 Požární hydranty musí být vybaveny předepsanou výzbrojí a musí být funkční s okamžitou možností zásahu – v případě požáru představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody.
 Přístupové komunikace – ke každému objektu musí vést přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel alespoň na vzdálenost 20 m od vchodu do objektu nebo až k nástupní ploše.
 
Závěrem
V současnosti již probíhají některé projekty spojené s obnovou a rekonstrukcí požárněbezpečnostních zařízení. Snažíme se proto provádět tuto osvětu zaměřenou na zvýšení požární bezpečnosti objektu. Naším cílem je tedy zaručit především komfort bydlení a co nejvyšší ochranu obyvatel bytových objektů.
Autor: iMaterialy.cz

 

DISKUZE


Vložit komentář

DALŠÍ ČLÁNKY

Čištění kanalizace

Když čištění kanalizace, tak od AQUA servis s.r.o. Čištění bytových odpadů. Typickým případem čištění bytových odpadů jsou ucpané odtoky WC, umyvadel, van či dřezů - odpadů z kuchyně. Čištění těchto odpadů

Na co si dát v kupní smlouvě na nemovitost pozor

Doporučujeme věnovat mimořádně velkou pozornost návrhu kupní smlouvy nemovitosti. Ať již jde o návrh původního vlastníka nebo realitní kanceláře. Nový občanský zákon značně změnil pojem nemovitost. Zejména smlouva o prodeji vlastnického bytu má mnohá nečekaná úskalí.

Osvěžte svou kuchyň novými dvířky, vybírejte z 79 dezénů!

GRENA dodá vaší kuchyni zcela novou tvář, a to bez vysokých nákladů a stavebních úprav. Okoukaná, nemoderní, v horším případě i oprýskaná nebo odřená dvířka v kuchyni - to je realita mnoha domácností, ať už se jedná o zastaralé vybavení panelákových bytů,

Bytové domy a jak více snížit náklady na vytápění

Je jistě obecnou pravdou, že nejvíce snížíte náklady na vytápění tím,  že   energie vůbec nespotřebujete. Většina vlastníků bytů v  bytových domech úspěšně provedla nebo právě provádí opatření ,které vedou k

Revoluční novinka: čistička vzduchu formou nanonátěru

MISTAL PLUS s.r.o. Je prodejce a také realizační společnost, která uvádí na český trh novinku v podobě revolučního nanonátěru FN®. Fotokatalytický nátěr FN® s obchodním názvem AKTIVNÍ NANO STĚNA (pro interiéry)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz: Dobrý den,v našem bytovém domě chtějí umístit kamery  i přes nesouhlas  některých nájemníků. Musí kamery odsouhlasit všichni nájemníci a vlastníci, nebo stačí nadpoloviční většina? Ještě by mě zajímalo, kde ... Celý dotaz
Dotaz: Dobrý den, mohli byste mi prosím sdělit, jestli máme trpět na schůzi účast podnájemníka, který není člen SVJ a svými dotazy a stížnostmi otravuje druhé a prodlužuje schůzi. Přitom je přítomna majitelka bytu. Předem velice ... Celý dotaz

NAPIŠTE NÁM

Adresa:
Obyvatele.cz
Za břízami 319
190 14 Praha 9 - Klánovice

E-mail: info@obyvatele.cz
IČ: 28498003
DIČ: CZ28498003

O NÁS

Obyvatelé.cz jsou prvním specializovaným portálem pro bytové domy.

Projekt Obyvatelé.cz vznikl na základě potřeb lidí z našeho okolí bydlících v bytových domech. Před jeho vznikem neexistoval papírový magazín, ani online služba, která by cíleně pomáhala komunikaci v bytových domech.

partner projektu
partner projektu partner projektu partner projektu


O projektu   Smluvní ujednání   Obchodní podmínky   Kontakt   SEO   Grafika   © Obyvatelé.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vyberte region kliknutím na mapu nebo výběrem z rolítka
a odešlete formulář

výběr regionu
Zavřít
Praha Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj