Vytápění a rozúčtování tepla

Náklady na vytápění neustále rostou, a proto je důležité se zaměřit na snížení spotřeby tepla. Toho dosahují domy, které mají dokonale vyregulovanou otopnou soustavu, radiátory vybavené termostatickými

ventily a které měří teplo jednotlivých bytů rozdělovači topných nákladů. Všechny tyto činnosti poskytuje i naše firma.
- Z naší dlouholeté zkušenosti víme, že při měření tepla klesají celkové náklady na teplo domu o řádově desítky procent.
- Měřením a rozúčtováním tepla dochází ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů na jednotlivé spotřebitele, podle jimi protopeného tepla.
Rozúčtování tepla a vody provádíme již 12 let a k dnešnímu dni máme na starosti přes 36 000 měřičů tepla a jejich počet, v návaznosti na spokojenost s našimi službami, neustále roste. Montáže měřičů tepla a rozúčtovací služby provádějí v naší firmě vyškolení profesionálové, kteří používají nejmodernější zařízení a softwarové vybavení. Nutností je reflektování nejnovějších trendů v oblasti měřičů tepla a rozúčtovacích služeb, v dnešní době např. montáže a rozúčtování pomocí bezdrátových dálkově odečítaných měřičů tepla, bez nutnosti instalace nákladných radiových uzlů na chodbách objektů.
Samozřejmostí je pro nás vynikající komunikace směrem k zákazníkovi, ale i s konečnými spotřebiteli. Pokud má spotřebitel dotaz k rozúčtování tepla, odpovědi jsou mu ve veškerém komfortu poskytnuty e-mailem, telefonem, nebo přímo v naší kanceláři. Spotřebiteli jsou poskytnuty všechny s ním související informace a vysvětlení. Údaje, které se přímo netýkají spotřebitele, mu nejsou sděleny, ctíme zákon o ochraně osobních údajů.

Při montáži jsou obyvatelé bytů seznámeni se způsobem montáže měřiče a také s jeho funkčností. Každý majitel bytu obdrží od nás zpracovanou brožuru, kde je objasněn princip rozúčtování tepla a funkce namontovaného měřiče.

Legislativa
Rozúčtování tepla se řídí vyhláškou č. 372/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Jak probíhá rozúčtování tepla
Rozúčtovací období začíná 1.1. a končí 31.12. téhož roku. Měření skutečné spotřeby tepla celého domu dochází na patě objektu a je měřeno cejchovaným měřidlem – kalorimetrem. Měření v bytech je nutno chápat jako poměrové rozdělení zjištěné spotřeby tepla celého domu.

Proces rozúčtování tepla
1. Mapování radiátorů a instalace měřičů tepla na radiátory
2. Zanesení dat do databáze rozúčtovacího programu
3. Odečty tepla z měřičů na radiátorech
4. Zanesení odečtených hodnot do databáze rozúčtovacího programu
5. Aktualizace údajů dle platného seznamu vlastníků
6. Rozúčtování spotřebovaného tepla domu na jednotlivé vlastníky bytů
7. Předání hotového vyúčtování tepla samosprávou
 

Data, pomocí kterých se provádí rozúčtování tepla:
- Celkové náklady na vytápění objektu.
- Poměr základní a spotřební složky.
- Vyhláška povoluje výši základní složky 40-50%.
- Započitatelná podlahová plocha bytů.
- Naměřené a přepočtené dílky tepla.
- Dílky odečtené z radiátoru se přepočítávají na přepočtené dílky.
- Technické parametry radiátoru a měřiče.
- U radiátoru je nejdůležitějším parametrem výrobcem udávaný výkon ve Watech.
- Redukce místnosti.
- Zohlednění nevýhodnosti umístění prostoru, například pod střechou, nad nevytápěným sklepem apod.

Rozúčtování se skládá ze dvou složek, ze složky základní (počítána dle poměru otápěné plochy bytu a celkové otápěné plochy domu) a složky spotřební, která je počítána jako poměr přepočtených dílků na byt a na celý dům:

Přepočtené dílky (PD) = odečtená (indikovaná) hodnota *  kQ * kC * kB
kQ = vyhodnocovací součinitel pro tepelný výkon otopného tělesa
kC = vyjadřuje tepelný styk mezi teplotou teplonosné látky a teplotou snímačů
kB = koeficient zohledňující horší polohu bytu

Celková částka za teplo za dané rozúčtovací období je dána součtem částky za základní složku a za spotřební složku.

Poznámka: Vyhláška 372/2001 Sb. §4 odstavec 4:  Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody.

Vysvětlení: Z hlediska fyzikální podstaty šíření tepla v reálných podmínkách bytových domů nelze zamezit částečnému využití tepla jiným uživatelem, než komu bylo původně určeno. Mezi sousedícími byty dochází k prostupům tepla rozdělujícími stěnami. Tyto tepelné ztráty/zisky nelze objektivně změřit.
Proto vznikl §4 odst. 4 vyhlášky, ve snaze o dosažení vyšší spravedlnosti, který v podstatě říká, pokud se v bytě bude více topit, bude předávat teplo přes dělící zdi jemu přilehlým místnostem. A naopak pokud bude topit méně, znamená to, že přebírá teplo přes dělící zdi od sousedních místností.

Více informací na našich stránkách http://www.rekostav-zti.cz v sekci rozúčtování tepla a vody.

DISKUZE

DALŠÍ ČLÁNKY

Už jen několik dní zbývá do skončení akce na plyn a elektřinu od 3E!

Přejděte s plynem a elektřinou ke 3E. Již jen do 11. listopadu můžete využít jedné ze tří výhodných akcí společnosti EuropeEasyEnergy, díky kterým můžete nejen výhodně ušetřit, ale navíc si i vydělat.

Starší domy mohou být zdraví nebezpečné

Skoro každý zájemce o pořízení vlastního bydlení řeší otázku, zda se má zajímat spíše o nové, nebo také o starší nemovitosti. Obě tato řešení mají své výhody, ale i nevýhody. Starší domy a byty jsou levnější a přitom

Bytové družstvo, SVJ nebo s.r.o?

V současné době se častěji setkáváme s dotazy na různé formy vlastnictví bytů. Lidé se ptají, do jaké míry je výhodné, případně nevýhodné rozdělit bytové domy na jednotlivé bytové jednotky a na převody bytů do osobního

Systém MICHNO od HPI-CZ za akční cenu

Sádrokartonové desky teď namontujete systémem MICHNO od HPI-CZ za akční cenu. Vyhnout se montáži složité kovové konstrukce pro uchycení sádrokartonu a jiných desek umožňuje chytrý MICHNO SYSTEM od společnosti HPI-CZ.

Větrání, větrání, to nám hrůzu nahání

Spánek je ta nejsladší věc na světě, říká se v jedné pohádce. Ale ne vždy. „Jako bych celou noc makal v kamenolomu. Jsem celý rozlámaný a to jsem spal skoro osm hodin“, slýcháme často. A pak následuje diskuze


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz: Dobrý den, pokud nájemník BD / majitel bytu pronajímá byt dalším osobám, je vedení BD / zástupci společenství vlastníků oprávněno vyžadovat v případě podnájemníků - cizinců - vyžadovat od nájemníka BD / majitele bytu ... Celý dotaz
Dotaz: Obecní úřad nám hodlá prodat byty do osobního vlastnictví. Jakou správní jednotku máme vytvořit? Bytovka má 4 byty a budou 4 vlastníci. K vytvoření SVJ se uvádí minimálně 5 bytových jednotek. Nechceme vytvořit bytové ... Celý dotaz

NAPIŠTE NÁM

Adresa:
Obyvatele.cz
Štětínská 344/32
181 00 Praha 8 - Bohnice

E-mail: info@obyvatele.cz
IČ: 28498003
DIČ: CZ28498003

O NÁS

Obyvatelé.cz jsou prvním specializovaným portálem pro bytové domy.

Projekt Obyvatelé.cz vznikl na základě potřeb lidí z našeho okolí bydlících v bytových domech. Před jeho vznikem neexistoval papírový magazín, ani online služba, která by cíleně pomáhala komunikaci v bytových domech.

partner projektu
partner projektu partner projektu partner projektu


O projektu   Smluvní ujednání   Obchodní podmínky   Kontakt   SEO   Grafika   © Obyvatelé.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vyberte region kliknutím na mapu nebo výběrem z rolítka
a odešlete formulář

výběr regionu
Zavřít
Praha Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj