GIGATHERM®: zateplení pro PANELOVÉ DOMY

Tloušťka nové obálky 10cm = nahrazuje více než 25cm konvenční izolace. Difúzně otevřené zateplení umožňuje molekulám vodní páry projít přes izolaci do venkovního prostředí. Dům je tak stále v suchu, netvoří se


plísně ani kondenzát, proto je tento způsob velmi žádoucí a v posledních letech stále více vyhledáván.
Autor: Ing. Michal Remeš, www.remesatelier.cz

Dnešní problémy u zateplení fasádních domů: Přestože i běžné izolační materiály, jako je polystyren nebo minerální vlna jsou difúzně otevřené, nanesením povrchové úpravy (lepidla s perlinkou a následně omítky) dochází ke kompletnímu uzavření, čímž se molekuly vodní páry v obálce budovy hromadí a panel i izolace vlhne. V důsledku vyšší vlhkosti se pak nejen zhoršují izolační vlastnosti použitých materiálů a to výrazně, ale dochází zde i ke kondenzaci a tvorbě plísní. Po nějakém čase v takovém prostředí izolační schopnost materiálů klesá, až zanikne téměř úplně.

Obrázek 1 a 2: Minerální vlna vystavená vlhkosti po 3 letech a polystyren vystavený kondenzátu z vodní páry po 10 letech

Většina výrobců lepidel a nátěrových hmot se proto snaží, aby jejich produkty umožnili prostup vodní páry, ale je to běh na dlouhou trať a vývoj takových krycích hmot, které toto 100% umožní, ještě nějakou dobu zabere.

U fasádního systému GIGATHERM® je izolační materiál Lupotherm difúzně otevřený a jeho vnější vrstva odvětraná, takže vodní páře nic nebrání jejímu úniku. Teplo neuniká, protože izolací procházejí pouze molekuly vodní páry, které jsou výrazně menší než molekuly vzduchu. Jedná se proto o 100% difúzně otevřený systém, který získal cenu v prestižní soutěži Výrobek roku 2011 nejen kvůli schopnosti odvodu vodní páry, ale i pro své další vlastnosti:
  • Fasádní desky jsou mechanicky extrémně odolné, nehořlavé, nevadí jim záplavy, mráz, ani extrémní letní teploty. Teplotně ani vlhkostně se neroztahují, tudíž je možné vytvářet celistvé plochy bez přiznaných spár.
  • Při použití izolace Lupotherm má obvodová stěna stejně dobrý součinitel prostupu tepla, jako stěny pasivního domu.
  • Budovu lze natřít i sytými odstíny barev - díky odvětrané poslední vrstvě se dům v létě neprohřívá. Lupotherm odráží až 98% slunečního záření, takže v létě je v panelovém domě neobvyklý a dosud nepoznaný, velmi příjemný chládek.
  • Importér poskytuje záruku 20 let na funkci izolace, protože laboratorně testovaná životnost použitých materiálů výrazně převyšuje 100 let
  • Celé obálka je tlustá pouze 10cm, přesto je účinnost větší než při tloušťce 25 cm běžné izolace – okna tedy nejsou utopena a dům má stále pěkný vzhled i přes svoji výrazně vyšší energetickou nezávislost.
Princip funkce:
Hlavním pilířem celého systému je Lupotherm. Jedná se převratný izolační materiál, který izoluje jinak než běžné izolace na bázi pěn nebo minerálních vláken. Jako izolant získal cenu za energetické úspory v soutěži Výrobek roku 2008). Byl několikrát podroben srovnávacím testům a vždy s velmi překvapivými výsledky. Je tvořen 13ti vrstvou folií a funguje na principu pětinásobné termosky.

Zásadní průlom ve vnímání těchto izolačních materiálů odbornou veřejností přinesl jeden z testů, které provedla nezisková organizace Normapme na jihu Francie. V zimě měřila spotřebu elektrické energie, potřebnou na udržení 23°C ve třech stejných objektech, kdy jeden byl izolován vícevrstvou folií o tloušťce 3cm, druhý minerální vlnou o tloušťce 20 cm a třetí nebyl izolován vůbec. Po zimě vyhodnotila test takto: v objektu bez izolace bylo zapotřebí 2825 kWh, v objektu izolovaném minerální vlnou byla spotřeba 931 kWh a v prvním objektu, izolovaném 3cm tlustou vícevrstvou folií se spotřebovalo jen 666 kWh. Test tedy prokázal, že 3cm tlustá vícevrstvá folie izolovala o 39,7% lépe než 20cm tlustá minerální vlna.

Materiál sestává ze 13 vrstev folií, přičemž 5 folií je reflexních (dokonale odráží tepelné sálání) a 8 folií jsou bublinové folie z vysoce hustotního polyetylenu (HDPE – který je znám také pod názvem „mikroten“). Vrstvy jsou seskládány v pořadí, které způsobuje dokonalé termoizolační vlastnosti. Dům, izolovaný Lupothermem lze tak přirovnat k horkému čaji, nalitému do pěti do sebe vnořených termosek.

Difúzní otevřenost je dosažena T-nitěmi, kterými je Lupotherm opatřen v rozestupu každých 50cm.
Hlavním důvodem, proč Lupotherm izoluje tak dobře, však není samotný materiál, ale především způsob pokládky této izolace, který umožňuje takových výsledků dosáhnout. Správnou pokládkou lze docílit, aby teplo procházelo obálkou budovy způsobem, který umožní Lupothermu jej prakticky zastavit:

Lupotherm  se pokládá vždy na vzduchovou mezeru. Správným rozložením horizontálních přepážek se docílí vzduchových kapes, ve kterých nedochází k termickému pohybu vzduchu. Tyto podmínky téměř znemožňují teplu, aby se šířilo vedením (jak je tomu u konvenčních izolačních materiálů), ale způsobí, že tepelná energie se začne od zdi šířit sáláním.

Sálavé teplo narazí na 1. vrstvu Lupothermu, kterou tvoří vysoce reflexní folie (odráží až 98% sálavého tepla). Díky tomu, že tato folie je kompletně zatavena v polyetylenu, její účinnost neklesá ani po 100 letech (u celohliníkových folií, které používají jiní výrobci, po krátkém čase alumunium zoxiduje a účinnost reflexe výrazně klesá – u Lupothermu nikoliv) - proto také dává výrobce záruku 20let na funkci izolace.

Díky reflexní funkci se sálavé teplo odrazí a jeho paprsky dopadnou zpět na povrch zdi. Zeď panelového domu toto odražené teplo z velké části absorbuje a díky tomu, že není ochlazována proudícím vzduchem, tak se začne z venkovní strany ohřívat. A přesně teď nastává ten zásadní zlom, proč Lupotherm vykazuje tak fantastické výsledky.

Teplo se totiž vždy šíří z teplého prostředí do chladného. Nikdy ne naopak. A čím větší je rozdíl teplot, tím více tepla konstrukcí proniká. Pokud by ale na obou stranách konstrukce byly teploty stejné, tok tepla se zcela zastaví. V důsledku odraženého tepla od Lupothermu se zeď z venkovní strany prohřívá a rozdíl teplot mezi vnitřním a venkovním prostředím se neustále zmenšuje. Po nějaké době vzroste teplota za zdí až na teplotu velmi blízkou interiéru a prostup tepla zdí se velmi výrazně oslabí (téměř se zastaví).

Od prohřáté zdi se však postupně prohřeje i vzduchová mezera. Jelikož je nehybný vzduch vynikající izolant (2x lepší než vlna nebo polystyren) a ztratí zde teplo obrovskou část své energie, než jím dokáže (vedením) proniknout. Od teplého vzduchu v mezeře se postupně prohřeje i první reflexní vrstva (zde však teplo musí překonat relativně velký přestupový odpor ze vzduchu do folie, čímž se jeho energie opět zeslabí).

Protože za první reflexní vrstvou následuje další vzduchová mezera (tvořena dvěma od sebe směřujícími bublinkovými foliemi z  HDPE), začne se teplo z první reflexní folie šířit opět nejprve sáláním – neboli dochází ke konverzi tepla, které prostoupilo vzduchem v mezeře vedením opět do sálavé formy. Bublinovými foliemi sálavé teplo extrémně dobře proniká (téměř 90%). Za bublinovými foliemi se však nachází další reflexní folie, která toto sálové teplo opět dokonale odrazí, čímž dochází k cyklickému odrazu sem tam a postupnému prohřívání vzduchu v bublinkách (a zde dochází k dalšímu velmi citelnému úbytku tepelné energie, neboť je třeba prohřát veškerý vzduch v bublinách). Od bublin se následně ohřeje i další reflexní folie (další úbytek energie prostřednictvím dalšího přestupového odporu). Zde však opět zkonvertuje vedení tepla do sálání, které se na další reflexní folii opět odrazí. A tak dále až do téměř kompletního pohlcení tepelné energie.  Princip izolace velmi podrobně znázorňuje i přiložená animace:


Poznámka: Princip Lupothermu je využíván i v izolacích skafandrů, které jsou tenké jen asi 8 cm, kdy astronauti vůbec neřeší problém venkovních teplot okolo mínus150°C, ale musejí především zabezpečit, aby se neupekli vlastním teplem. Proto mají na zádech společně se zásobou vzduchu i klimatizaci, která zajišťuje jejich chlazení.

Aplikace
Na zeď se připevní vodorovné latě o tloušťce 3,5cm v rozteči asi 75cm. Díky nim je zabezpečeno následně (po zavěšení izolace), vytvoření kapes bez proudění vzduchu a tím konverzi vedení tepla do sálání.

Na takto připravenou plochu je nyní možné pověsit Lupotherm. Folie se věší z vrchu, pás je široký 250cm. U oken se vyřízne v izolaci otvor o něco menší, než je otvor pro okno. V rozích se pak otvor diagonálně nařízne až k rohům otvoru a folie se přehne okolo špalet až k rámům okna. Lupotherm se zde přímo dotýká zdi (tedy není podložen latěmi). V tomto jednom konkrétním případě je efektivní asi jako 8cm polystyrenu. Jeho účinnost zvýšíme jeho tím, že odstraníme v místě, kde se dotýká zdi, jeho první (reflexní) vrstvu tak, aby se dotýkal zdi pouze bublinkovou folií. Reflexní folie by se zdi neměla dotýkat nikdy a nikde. Tím se jeho účinnost zvýší na ekvivalent cca. 10 cm EPS

V místech, kde se bude nacházet vertikální rošt (CD profily), přišroubujeme přes Lupotherm do horizontálních latí přímé závěsy. Pomocí přímých závěsů lze srovnat CD profily do ideální roviny. Profily se podkládají kotevními úhelníky, které zajišťují jejich pevnost proti střihu.

Až je vertikální rošt perfektně vyrovnaný, pásky přímých závěsů zahnuty, jsou CD profily připraveny pro připevnění fasádních desek GIGAPAN.

Podle toho, jestli chceme dělat hrubou omítku nebo hladký nátěr, pokládáme i desky. Je logické, že pro hrubou omítku je jednoznačně lepší hrubá strana desky, pro hladký nátěr je lepší hladká strana. Do CD profilů se šroubují.

Na GIGAPAN lze cokoliv nalepit, namalovat, přichytit. Jeho přilnavost je vynikající. Tepelná a vlhkostní roztažnost je zanedbatelná – proto lze docílit celistvých ploch bez prokreslení spár ani po desítkách let.

Cena a 20ti-leté záruka

Na fasádu není potřeba natahovat lepidlo s perlinkou. Tím se velmi výrazně sníží investiční náročnost, protože tyto položky společně s omítkou tvoří cca. 200Kč /m2 z celkové ceny zateplení. Tím se dostáváme s cenou na velmi zajímavé hodnoty i proti stejně tlustému zateplení z běžného izolantu. A to zatím neuvažujeme o životnosti a už vůbec ne o energetické účinnosti (a tedy i jeho užitné hodnotě), která je u systému

GIGATHERM® mnohonásobně vyšší, než ve stejné tloušťce nabízí jiný konvenční izolační materiál.

Orientační cena systému bez nátěru a lešení je okolo 950 Kč/m2. S barvou a lešením se může cena pohybovat okolo 1150 Kč/m2. Bez DPH.

Na izolaci Lupotherm i fasádní desky GIGAPAN, tedy oba základní pilíře systému

GIGATHERM®, poskytuje importér záruku 20 let. Nejdůležitější podmínkou je, že aplikaci systému provede dovozcem vyškolená a certifikovaná osoba. Dovozce však pořádá pravidelná školení, takže i nevyškolená firma, která vyhraje soutěž na zateplení panelového domu, může mít v krátké době potřebný certifikát.


DISKUZE

DALŠÍ ČLÁNKY

GIGATHERM®: zateplení pro PANELOVÉ DOMY

Tloušťka nové obálky 10cm = nahrazuje více než 25cm konvenční izolace. Difúzně otevřené zateplení umožňuje molekulám vodní páry projít přes izolaci do venkovního prostředí. Dům je tak stále v suchu, netvoří se

Růstu plísní ve spárách zabrání hmota RAKO GF BIO

Plísně ve spárách mezi obklady, to je časté téma v mnoha domácnostech. Nejlépe je na tom ten, kdo je vůbec nemusí řešit. Stačí totiž málo – zvolit speciální spárovací hmotu RAKO GF BIO z řady RAKO SYSTEM.

Levné hypotéky škrtí poptávku po úvěrech ze stav. spoření

Stavební spořitelny v březnu poskytnuly podle dnes zveřejněných statistik úvěry za 3,4 miliardy korun, čímž potvrdily meziroční pokles poptávky po tomto typu úvěrů. Propad však není dramatický a náplastí pro

Po lednové pauze hypotéky opět zlevňují

Banky využily dočasného zlevnění zdrojů na mezibankovním trhu a hypotéky v únoru opět skokově zlevnily. 9 ze 14 bank sáhlo do svých úrokových lístků a titulní index nabídkových úrokových sazeb klesl na 2,30%.

Vytápění a rozúčtování tepla

Náklady na vytápění neustále rostou, a proto je důležité se zaměřit na snížení spotřeby tepla. Toho dosahují domy, které mají dokonale vyregulovanou otopnou soustavu, radiátory vybavené termostatickými


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz:  Dobrý den, prosím o radu. Máme družstevní byt, který jsme pronajali podnájemci, ale ten nyní zemřel - již neměl podnájemní smlouvu prodlouženou /přesto v bytě ještě bydlel/. Celý dotaz
Dotaz: Jak se účastní členské schůze člen družstva - právnická osoba? A může se nechat zastoupit? Celý dotaz

NAPIŠTE NÁM

Adresa:
Obyvatele.cz
Za břízami 319
190 14 Praha 9 - Klánovice

E-mail: info@obyvatele.cz
IČ: 28498003
DIČ: CZ28498003

O NÁS

Obyvatelé.cz jsou prvním specializovaným portálem pro bytové domy.

Projekt Obyvatelé.cz vznikl na základě potřeb lidí z našeho okolí bydlících v bytových domech. Před jeho vznikem neexistoval papírový magazín, ani online služba, která by cíleně pomáhala komunikaci v bytových domech.

partner projektu
partner projektu partner projektu partner projektu


O projektu   Smluvní ujednání   Obchodní podmínky   Kontakt   SEO   Grafika   © Obyvatelé.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vyberte region kliknutím na mapu nebo výběrem z rolítka
a odešlete formulář

výběr regionu
Zavřít
Praha Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj