Regenerace panelových a bytových domů

Společnost EUROTHERM – CZ s.r.o. vznikla v roce 2003 a je nástupnickou společností sdružení fyzických osob s názvem KDK eko IZOL, které působí na českém trhu od roku 1995. Společnost má dlouholeté zkušenosti,


potřebné technické vybavení a technickou podporu dodavatelských renomovaných firem (BAUMIT, STO a MAPEI), které v tomto oboru zaujímají přední pozice, co se týká kvality. Zajistíme pro Vás termovizní měření, odbornou konzultaci, financování rekonstrukce, projekt, energetický audit a štítek budovy, stavební povolení a samotnou realizaci. Garantujeme našim zákazníkům profesionální přístup při provádění veškerých prací na objektech. Naše společnost a výše uvedení dodavatelé vlastní certifikáty systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 a pojištění podnikatelských rizik.

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY

 • V celkové hodnotě 250 000 000 Kč
 • Plocha zateplení 150 000 m2
 • Zábradlí, lodžie a balkony 1 500 kusů
 • Okna a dveře 5 000 kusů

REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ

Regenerace, revitalizace neboli česky celková rekonstrukce.
Regenerace jsou racionální zásahy na základě kvalifikovaných, odborných doporučení tak, aby vynaložené finanční prostředky přinesly požadovaný efekt a dosažená úspora energií byla co nejvyšší. Nejde zde o neřízené postupné opravy spojené s chybami, které již nelze vzít nazpět. Celá struktura naší společnosti je znalá a odborně způsobilá pro celkové rekonstrukce panelových domů, a proto bychom Vám rádi nabídli naše komplexní služby pro opravu Vašich objektů.
Doporučujeme investorům, kteří uvažují jen o zateplení, řešit opravy panelových domů komplexním a systémovým přístupem. Pokud chcete zateplit Váš dům, je nutné před provedením samotného zateplení objektu vždy provést odstranění vad panelové výstavby. Pokud neprovedete reprofilaci betonových konstrukcí, ale narušená místa jen schováte pod zateplovací systém, vytvoříte časovanou bombu, kterou jste zakryli, ale už nemůžete zkontrolovat, kdy vybuchne. To není úspora peněz, ale do budoucna hazard se statikou celého domu. Dále doporučujeme výměnu oken a lodžiových sestav současně se zateplením objektu, a to z důvodu možného poškození zateplovacího systému při jejich dodatečné výměně. Zámečnické konstrukce, například zábradlí, je nejvhodnější vyměnit zároveň se zateplením objektu. Původní zábradlí je z části zkorodované a jeho životnost bude zcela určitě kratší než životnost zateplovacího systému. Při dodatečné výměně, které se nevyhnete, dojde k narušení zateplovacího systému v místě ukotvení zábradlí.

TERMOVIZE VE STAVEBNICTVÍ

Termografie ve stavebnictví umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se pro určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných mostů u nezateplených domů, tak v důsledku nesprávného provedení zateplovacího systému. V případě měření fasády v chladném období, kdy je tepelný tok z interiéru do exteriéru, je za dobrý stav považována teplota fasády blížící se teplotě okolního vzduchu (na termogramech tmavší odstíny). V místě tepelných mostů je vnější povrchová teplota vyšší než v charakteristickém výseku konstrukce (na termogramech světlejší odstíny).


Ukázkový řez panelovým domem, kde je vidět stav před a po kvalitním zateplení:
(1 – stav před rekonstrukcí, 2 – termovize před zateplením, 3 – termovize po zateplení, 4 – vzhled fasády po dokončení prací)

ZATEPLOVÁNÍ OBJEKTŮ

Rozhodnete-li se provést zateplení objektu s naší společností, zaručujeme Vám profesionální přístup náš i našich dodavatelů. Základem pro zhotovení zdařilého díla je dokonalé zhodnocení stávajícího stavu objektu, správné navržení technologie přípravy podkladu a skladby zateplovacího systému včetně vyřešení všech detailů. Důležité je dodržování technologických postupů a nenahrazování jednotlivých komponentů certifikovaných systémů za jiné výrobky z důvodu snížení ceny nebo neznalosti technologií. Dále je nutné dodržovat všechny platné normy a požární předpisy. Před zahájením montáže zateplovacího systému je pro naši společnost samozřejmostí provést odstranění vad panelové výstavby. Jedná se o opravy (sanace a reprofilace) narušených míst železobetonových konstrukcí.

Zateplením vašeho objektu zajistíte:

 • Úsporu nákladů na vytápění a snížení tepelných ztrát objektu
 • Nový vzhled objektu a příjemné teplotní vnitřní prostředí v zimě i v létě
 • Snížení hlukové zátěže způsobené venkovním prostředím
 • Podstatné snížení objemových změn obvodového pláště, způsobené vlivem teplotních rozdílů vnějšího prostředí
 • Ochranu obvodového pláště před promrzáním, protože zateplením se posune bod mrazu z pláště do tepelného izolantu a tím se prodlouží bezproblémové užívání objektu
 • Snížení možnosti vzniku plísní
 • Zvýšení komfortu bydlení a celkové hodnoty domu

TRYSKÁNÍ - PŘÍPRAVA

Tryskání – jediná možnost dokonalého očištení
Tryskání křemičitým pískem je nutná příprava pro veškerá sanační opatření, a to z důvodu toho, že sanační práce lze provádět jen na únosném a pevném podkladu a na výztuž dokonale očištěnou od rzi. Provádět sanaci na nedostatečně pevný a nesoudržný beton nebo na neodstraněnou původní povrchovou úpravu (omítky, nátěry atd.), případně na zkorodovanou ocelovou výztuž je technicky zcela nepřípustné a z ekonomického hlediska neuvážené, protože taková oprava je časově velmi omezená.

SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Před zahájením montáže zateplovacího systému je pro naši společnost samozřejmostí provést odstranění vad v panelové výstavbě. Jedná se o opravy narušených míst železobetonových konstrukcí. Pokud se neprovede reprofilace betonových konstrukcí stěn a konstrukcí balkónových a lodžiových podest, budou jejich vady zcela jistě v budoucnu zdrojem trvalých a nebezpečných statických poruch, které časem ohrozí jejich funkci a také zhorší vzhled objektu.


REKONSTRUKCE LODŽIÍ A BALKONŮ

Konstrukce balkonů, lodžií a teras patří mezi nejvíce zatěžovaná místa budov. Havarijní stav balkonů je třeba řešit komplexně – včetně sanace železobetonové konstrukce. Skladba musí být proto provedena tak, aby byla schopna dlouhodobě zvládat extrémní zatížení, která na ni působí: velké výkyvy teplot (cca –20oC až 80oC), vlhko (tlak vodních par), mráz (rozmrzání, rozpínání ledu) a mnoho dalších. To znamená, že funkčnost závisí hlavně na volbě materiálů, jejich správné skladbě a aplikaci. Na opravy takto namáhaných konstrukcí naše společnost používá kvalitní materiály firmy MAPEI se 75 lety tradice a zkušeností.

Technologický postup při opravě

 • Zhodnocení stavu konstrukce
 • Kvalitní a důsledná příprava podkladu (obr. 1)
 • Pružná izolační páska z PVC (obr. 2 a 3)
 • Hydroizolační stěrka se síťovinou (obr. 4)
 • Pokládka dlažby (obr. 5 a 6)


REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

Provádíme nové střechy i generální opravy plochých střech včetně zateplení.
Nabízíme kompletní fóliové střešní systémy včetně zateplení polystyrénem, minerální vatou nebo systémem foukané kamenné vlny MAGMARELAX do mezistřešního prostoru. Foliové systémy umožňují realizovat různé varianty střech dle způsobu stabilizace hydroizolační vrstvy. Fólie jsou vhodné jak pro nově projektované stavby, tak i pro rekonstrukce.
Součástí rekonstrukce plochých střech je i výměna vzduchotechnického zařízení za ventilační turbíny řady BIB (samostatná rotační hlavice). Výhodou je bezhlučnost, ekonomická návratnost a bezpečnost proti zatečení.
Před samotnou rekonstrukcí se také provádí tahová zkouška kotvení pro zjištění pevnosti podkladu. Měříme přístrojem, který vlastní kalibrační certifikát.

Výhody střešních fóliových systémů:

 • Dlouhá životnost a bezúdržbovost systému
 • Dokonalost opracování všech střešních detailů
 • Vhodnost pro bezespádové střechy s odolností proti hnijící vodě
 • Fóliový systém umožňuje vyschnutí původních vrstev střešních krytin
 • Rozměrová stálost fólie a její vysoká odolnost proti mechanickému namáhání
 • Odolnost proti UV záření
 • Životnost hydroizolačního systému 35 let
 • Vysoká odolnost proti otevřenému ohni

Nabízíme velký výběr kvalitních fóliových systémů.
Mezi nejčastěji používané patří: ALKORPLAN, DEKPLAN, SIKAPLAN a SARNAFIL.

VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Provádíme následující výměny otvorových výplní

 • Okenní konstrukce (plastové, hliníkové a dřevěné)
 • Lodžiové a balkónové sestavy (okna, dveře)
 • Vstupní dveře a vchodové sestavy, včetně zabudovaných schránek a zvonkového tabla

Spolupracujeme s renomovanými a kvalitními výrobci Deceuninck, REHAU, HEROAL a REYNAERS, kteří dodávají systémy v souladu se současnými funkčními, estetickými a bezpečnostními požadavky.


Výměnou otvorových výplní zajistíte:

 • Snížení úniku tepla
 • Zlepšení zvukotěsnosti – snížení průchodu vnějšího hluku
 • Zamezení zatékání vody do interiéru
 • Lepší estetický vzhled
 • Jednoduchá údržba a ovládání

U vstupních dveří je výhodou velká variabilita vzhledem k řešení provozních záležitostí jako vstup poštovních doručovatelů a pracovníků sociálních služeb.

Plastová okna REHAU, Deceuninck
„…jeden z nejkvalitnějších a nejstarších výrobců profilů z Německa“

Plastová okna jsou investicí na dlouhé období. Pokud stavíte nebo renovujete a stojíte před důležitým rozhodnutím, kladete-li důraz na tvar, obytný komfort a úsporu nákladů díky efektivní tepelné izolaci, výběrem plastových oken ze systému REHAU a Dece uninck učiníte správné rozhodnutí.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Při pracích na objektech zajišťujeme výměnu klempířských prvků, především oplechování parapetů oken, atiky, římsy, markýzy, okapové žlaby a svody. Veškeré nové klempířské práce provádíme samozřejmě dle platné normy ČSN.

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Investorům doporučujeme v rámci zateplení výměnu nebo repasi zámečnických prvků. Jedná se o konstrukce zábradlí lodžií a balkónů, držáků satelitů a držáků pro šňůry na prádlo. Důvodem výměny, nebo repase zámečnických prvků je vždy pokročilá koroze.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

Provádíme rámové a bezrámové zasklívání balkonů a lodžií systémy firem ALUMISTR a OPTIMI. Oba systémy vyhovují všem požadavkům z hlediska hygienického, tepelného, požárního, statického, bezpečnostního a akustického.

Výhody zasklení lodžie nebo balkonu:

 • Rozšíření bytových prostor
 • Omezení působení hluku, prachu a exhalací
 • Snížení tepelných ztrát
 • Zabránění vniknutí deště
 • Ochrana proti vloupání
 • Zlepšení architektonického vzhledu
 • Vyšší využití slunečních paprsků

VYBRANÉ REFERENČNÍ STAVBY

Bělá pod Bezdězem, Máchova 1051–1052
Česká Lípa, Dukelská 2356–2359
Česká Lípa, Antonína Sovy 1723
Česká Lípa, Havířská 1995–1996
Česká Lípa, Brněnská 2678–2681
Česká Lípa, Dukelská 2354–2355
Česká Kamenice, Děčínská 174
Děčín, Vítova 300–301
Děčín, Březiny 57
Děčín, Kosmonautů 153
Děčín, Kosmonautů 173–174
Děčín, Kosmonautů 167–168                                   ČESKÁ LÍPA, Antonína Sovy č.p. 1723-1726
Děčín, Kosmonautů 157–158            
Kamenický Šenov, Okružní 839                
Krásná Lípa, Nemocniční 1089–1092                                                                                  
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1154–1159                                                                           
Mladá Boleslav, Mládežnická 1270
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1182–1184
Mladá Boleslav, 17. listopadu 1154–1159
Nový Bor, Sadová 746
Nymburk, Sadová 2113–2114
Nymburk, Mládežnická 1981–1982
Nymburk, Karla Čapka 2035–2040
Poděbrady, T. G. Masaryka 659
Roudnice n. Labem, Neklanova 1801–1802               RUMBURK, V Podhájí č.p. 236-239
Rumburk, Karolíny Světlé 219
Rumburk, Polní 730/14
Rumburk, Matušova 81–83                   
Rumburk, Matějova 61–65
Rumburk, Karolíny Světlé 228,229
Rumburk, Střelecká 70–71
Rumburk, Na Valech 221
Rumburk, V Podhájí 234–235
Rumburk, V Podhájí 236–239
Ústí nad Labem, Jizerská 2924
Ústí nad Labem, Spartakiádní 280/18
Ústí nad Labem, Spartakiádní 279/16                      ČESKÁ LÍPA, Brněnská č.p. 2678-2681
Ústí n. Labem, Spartakiádní 279/16
Varnsdorf, Lesní 2959–2962
Varnsdorf, Lesní 2963–2966
Varnsdorf, Čelakovická 2915
Varnsdorf, Čelakovická 2916
Varnsdorf, Západní 2814–2818
Varnsdorf, Pražská 2801–2804
Varnsdorf, Lesní 2969
Varnsdorf, Husova 2751–2754
Varnsdorf, Pražská 2955,2956
Varnsdorf, Lesní 2967,2968,2969          
Vilémov 243–249
                                                                                 DĚČÍN, Kosmonautů č.p. 157-158

http://eurotherm-cz.cz/

DISKUZE

DALŠÍ ČLÁNKY

SolarVenti

Příjemný pocit čerstvého vzduchu ve Vaší chatě – v teple a v suchu. Přísun čerstvého vzduchu Vám v dostatečné míře zajistí teplovzdušné solární panely. Právě větrání a odvlhčování jsou jejich hlavní funkce. A navíc, vháněný

V Praze je lepší dostupnost bydlení než v Bratislavě

Hypoteční sazby přestaly klesat, ceny bytů rostou. Průměrná česká domácnost nyní vynaloží na splátku hypotéky zhruba 1/3 svých čistých příjmů a pokud se chce obejít bez hypotéky, vyjde jí pořízení bytu na

Sousedské vztahy: co dělat když to nejde po dobrém?

Sousedy si vybírat nemůžeme. Ani ty, se kterými sousedí naše zahrady, ani ty, s nimiž bydlíme v jednom domě, dokonce i na stejném patře. Pokud se dají sousedské spory urovnat oboustrannou dohodou, je vše

Lupotherm pro vnitřní zateplení

Lupotherm pro vnitřní zateplení - nejen památkově chráněných objektů. Tloušťka předstěny je 7cm s izolačními vlastnosti jako u stěn pasivního domu. Vzniká nový prostor pro kabeláž a instalace. K vnitřnímu zateplení je ideální

Řešení pro rodinné domy v pasivním standardu

Nový systém fixace ochranných prvků přímo do okenního rámu Schüco Alu Inside si řekl o patent.Sedmikomorový plastový okenní profil Schüco Alu Inside bez ocelových výztuh, který díky vynikajícím statickým


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz: Dle stanov byl zvolen náš výbor SVJ na 3 roky. Jeho pravomoc skončila před 15 měsíci. Je možné, aby se výboru dál až do dnešního dne vyplácely finanční odměny? Celý dotaz
Dotaz: Prosím o informaci o postupu v případě, že z pětičlenného představenstva BD odstoupí z funkce předseda a dva členové představenstva. Náhradníci nejsou zvoleni. Jsou zbývající dva členové schopni řídit družstvo nebo by ... Celý dotaz

NAPIŠTE NÁM

Adresa:
Obyvatele.cz
Za břízami 319
190 14 Praha 9 - Klánovice

E-mail: info@obyvatele.cz
IČ: 28498003
DIČ: CZ28498003

O NÁS

Obyvatelé.cz jsou prvním specializovaným portálem pro bytové domy.

Projekt Obyvatelé.cz vznikl na základě potřeb lidí z našeho okolí bydlících v bytových domech. Před jeho vznikem neexistoval papírový magazín, ani online služba, která by cíleně pomáhala komunikaci v bytových domech.

partner projektu
partner projektu partner projektu partner projektu


O projektu   Smluvní ujednání   Obchodní podmínky   Kontakt   SEO   Grafika   © Obyvatelé.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vyberte region kliknutím na mapu nebo výběrem z rolítka
a odešlete formulář

výběr regionu
Zavřít
Praha Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj