Proč je důležité čistit a dezinfikovat stoupací potrubí vzduchotechniky

Pokud od kolaudace domu nebyl technický stav stoupacího potrubí vzduchotechniky kontrolován, ani nebylo provedeno jeho čištění, nebo dezinfekce, tak je většinou STAV  POTRUBÍ  VZDUCHOTECHNIKY  Z  BEZPEČNOSTNÍHO HLEDISKA  ZCELA  NEVYHOVUJÍCÍ.


To má za následek nejen špatný odtah znečištěného a vlhkého vzduchu plného pachů z WC a kuchyní, ale také se zde jedná o velice nebezpečnou závadu z hlediska požární bezpečnosti. Prach a mastnota v kombinaci se vzduchem, při určitém poměru a koncentraci tvoří vysoce hořlavou a výbušnou směs. V případě, že potrubí VZT není udržováno, hrozí tak značně vysoké riziko, že k takovéto havárii může dojít.

HROZÍ  TAK  VÁŽNÉ  NEBEZPEČÍ  VZNIKU  POŽÁRU  A  JEHO  ŠÍŘENÍ  DO  OSTATNÍCH  PATER A  BYTOVÝCH  JEDNOTEK.

MASTNOTA  A  TUK  V  POTRUBÍ  NAPOMÁHÁ  VZPLANUTÍ  HOŘENÍ  A  ŠÍŘENÍ  POŽÁRU.

Navíc jsou zde ideální podmínky pro silně se množící plísně (různé tipy carcinomů ), přežívání a množení zhoubných bakterií, mikroorganismů a virů (různé tipy karcinogenů) které pronikají do bytů nájemníků. Stafilokoky, Pneumokoky a Streptokoky způsobují silně zánětlivá ložiska v plicích a na jiných orgánech.

Ve všech bytech kde je zvýšená prašnost je při dlohodobém vdechování velké riziko vzniku chronických zánětů horních a dolních cest dýchacích a hrozí i jiná velmi závažná nádorová onemocnění.

Na základě odebraných vzorků sedimentovaného prachu naší firmou z potrubí vzduchotechniky v panelových domech, a následných rozborů provedených Státním zdravotním ústavem, Centrem hygienických laboratoří v Kladně, nám prostřednictvím MUDr. Wantochové (tel.: 312 292 131) nám byly předány výsledky provedených šetření, ze kterých jednoznačně vyplývá následující závěr :

Ze zdravotniho hlediska je důležité potrubí vzduchotechniky udržovat čisté a bezprašné. V neudržovaném potrubí vzduchotechniky dochází k hromadění prachu, na němž jsou vhodné tepelně vlhkostní podmínky a dochází tak k nárůstu bakterií a plísní, které pak při provozu zařízení kontaminují vnitřní prostory.

Tato situace pak představuje vysoké riziko pro osoby, které v daných prostorách pobývají, a to pak zvláště pro osoby s poruchou imunitního systému, nebo pro onkologické pacienty citlivé na čistotu ovzduší. Rovněž je toto prostředí nevhodné zejména pro děti, nemocné osoby, seniory, osoby trpící srdečně cévními a respiračními chorobami, nebo pro nemocné osoby se zvýšenou citlivostí k přítomnosti alergenů v prostředí.

Vdechování mikroskopického množství takto znečištěného vzduchu za nějaký čas způsobuje chronická onemocnění plic, alergie a další nemoce i zdravým lidem.

Pokud je obytný prostor větrán s použitím vzduchotechniky či klimatizace, je nutné pravidelně provádět jeho údržbu, čištění a dezinfekci.

Proč je prostředí stoupacího potrubí vzduchotechniky vhodné pro šíření a množení mikroorganismů ?

* Je zde vlhko, cirkulující vzduch obsahuje vodní páry a je zde stabilní prostředí se stabilní teplotou.


* Usazuje se zde prach, který společně s vlhkostí vytváří ideální podmínky pro uchycení mikroorganismů.


* Je zajištěný pravidelný přísun nových mikroorganismů a tím je zajištěna výživa agens, zejména plísní.


* Toto prostředí je po mnoho let neudržované, tzn., že se životní podmínky pro mikroorganismy zlepšují.


* Je zajištěno šíření mikroorganismů do dalších částí systému. Pro plísně to znamená, že je zajištěno šíření jejich výtrusů, tedy mají ideální podmínky pro svoje množení.

Dlouhodobé vdechování malých částic plísní a mikroorganismů postupně vede k řadě netypických projevů

  • Pálení a řezání očí. Jde o projevy zánětů spojivek, kdy se mnozí domnívají, že jde o projev dlouhodobé práce s PC. Unových monitorů není možné, aby toto způsobilo záněty spojivek chronického charakteru.
  • Dušnost, potíže s dýcháním, projevy astma. Dlouhodobé působení těchto agens vytváří alergickou reakci organismu se všemi negativními důsledky. Pro účinnou léčbu je nutné okamžitě eliminovat přítomnost těchto agens. Pokud se to neděje, tak se tento stav se zhoršuje, pomalu, ale jistě, zvyšují se dávky léků, postupně se zhoršují projevy onemocnění.
  • Srdeční a cévní onemocnění. Dlouhodobá zátěž organismu, zejména způsobená astma bronchiale, vede k zátěži celého cévního systému a k špatnému prokrvení organismu včetně nedostatečnému odvodu škodlivin z organismu.  Prvními projevy jsou změny ve stěnách cév, což je jednak aktuální reakcí na dlouhodobé špatné okysličování krve, jednak jde o následek spasmů, tedy zúženi cév způsobených přítomností alergenů v krvi, což je reakce na organismu na vdechované agens. Vše toto vede k poškození cév i srdce, a následně i k poškození jednotlivých orgánů v těle.
  • Infarkt myokardu. Chronická zátěž oběhového ústrojí, která se zákonitě přes neustálou léčbu zhoršuje, nakonec vede k srdečnímu selhání, velmi často k infarktu.

  • Nádorová onemocnění. Moderní medicína zcela veřejně konstatuje, že na vzniku nádorových onemocnění se podílí prvotní selhání kontrolních mechanismů buněčného dělení. Vliv je genetický, v cca 3-4%, vliv zevního prostředí je cca 50%, stravovací a životní návyky cca 40% a stress cca 10%. V oblasti vlivu zevního prostředí je klíčové působení virů, a přítomnost chronických onemocnění, která dlouhodobě poškozují metabolismus lidského organismu. A jsme zpátky u astmatu bronchiale a alergizujícího působení mnoha infekčních agens.
  • Selhávání orgánů a vznik tzv. autoimunních onemocnění. Zde dochází k selhání kontroly na úrovni buněčného metabolismu. Pobyt v toxickém prostředí znamená vysoké nebezpečí poruchy buněčného metabolismu.


Pro vlastníky bytových domů tak vyplývá z platných legislativních ustanovení Právního řádu České republiky, zajištění provádění pravidelné údržby na vzduchotechnických zařízeních z hlediska zajištění jejich funkčnosti a požární bezpečnosti.

Provádění revizí, kontrol a údržby je tedy závazné nejen platnou legislativou, ale především může zabránit ohrožení života, zdraví a vzniku škod na majetku a životním prostředí.

V Občanském zákoníku se říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí, a dodržovat tak ustanovení Právního řádu České republiky týkající se ochrany oprávněného zájmu.“

V případě vzniku požáru se vždy hledá jeho příčina, ať už ze strany Policie nebo pojišťovny. Pokud se vyšetřováním prokáže, že příčinou požáru byla zanedbána povinná pravidelná údržba, tak následuje vyšetřování, kdo je za to zodpovědný a zda nezanedbal některou ze svých povinností.

Pokud se vyšetřováním prokáže, že k požáru došlo zanedbáním údržby, většina pojišťoven nehradí vzniklou škodu, nebo krátí pojistné plnění škodní události na minimum. Za všechny vzniklé škody je pak právně zodpovědné představenstvo BD, nebo SVJ.

Platné technické normy:

ČSN 73 0872 a ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

ČSN EN 15780 (120553) Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení.

Evropské normy CEN/TC 156 Větrání budov (TNK 75) a ISO/TC 209.

Znečištěné stoupací potrubí VZT při inspekčních kontrolách prováděných naší firmou.


Vyčištěné a vydezinfikované stoupací potrubí VZT naší firmou.

Pokud budete potřebovat cokoliv řešit s centrálním větráním bytů a potrubím vzduchotechniky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Naši technici ví za svou dlouhou kariéru v tomto oboru opravdu vše a mají mnohaleté zkušenosti s řešením vzniklých problémů.

Představení firmy

Jsme ryze českou firmou s tradicí od roku 1990. Firma je autorizovaná a certifikovaná pro montáže ventilačních turbín VIV české výroby a ventilačních turbín Lomanco z USA. Více jak 20 let se specializujeme na tuto činnost a poskytujeme na montáže turbín až 20-ti letou záruku. Spolupracujeme s českými výrobci, kteří vyrábějí originální české výrobky s dlouholetou tradicí.

V souvislosti s touto činností provádíme kamerové prohlídky stoupacího potrubí vzduchotechniky, včetně čištění stoupacího potrubí VZT od prachu, nečistot a mastnoty s následnou dvoufázovou dezinfekcí celého potrubí ekologickými antivirovými dezinfekčními prostředky, které jsou schopné spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory.Všechny přípravky jsou bez zápachu, neobsahují chlór a jeho charakteristický zápach.

Realizace probíhá ze střechy domu bez nutnosti přítomnosti všech nájemníků.


TAURIS plus,s.r.o.  tel.: 602 296 812,  602 830 999 www.taurisplus.cz email: info@taurisplus.cz Korenspodenční adresa: U Prutníku 251,  250 72  Předboj, Praha-východ

Sídlo společnosti: Hurbanova 1169/1,142 00 Praha 4,   Centrální sklad: U Továrny 1, 250 66 Zdiby, Praha-východ

DISKUZE

DALŠÍ ČLÁNKY

Největší zlepšení dostupnosti bydlení vykazuje kr. Liberecký

Průměrná cena bytů v České republice vzrostla za posledních 12 měsíců o 5 %. Z loňských 1,74 milionu korun průměr vystoupal o 81 000 Kč na 1,82 milionu korun. Tahounem růstu cen byly především velké byty 4+1,

Dlaždice s designem přírodního kamene oživí nejen terasu

Přesun z bytu na terasu může být o to příjemnější, když nás tam obklopí příroda. Kus přírody v podobě podlahy s designem přírodního kamene působí harmonicky a přitom dozajista zaujme.

Střechy Mičkal

Pokryvačsko- klepířská společnost Petr Mičkal funguje na trhu již 17 let a zajišťuje kompletní servis ve svém oboru. Firma Petr Mičkal je schopná pokrýt střechy nejen krytinami dostupnými na našem trhu, ale díky své

Jsou utěsněné domy dobré pro naše zdraví?

Náklady na vytápění neustále rostou. Lidé ale chtějí a potřebují bydlet v teple, a proto mění okna za nová izolační. To má za následek utěsňování budov a následné změny ve vzduchu v obytných prostorách. Často se 

Bezpečnost začíná u vchodových dveří

V ČR je počet vloupání do bytů a domů povážlivě vysoký.  A každého při pohledu  na oficiální statistiky napadne, jaký je rozdíl v registrované a skutečné kriminalitě. Jak se lze z těchto zjištění  poučit a co můžeme     


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Dotaz: Jak postupovat když nedostanu vyúčtování fondu oprav v termínu stanoveném v zákoně? Irena Celý dotaz
Dotaz: Jsme BD o 8 členech. V dubnu 2016 proběhla členská schůze, kde se schvalovaly nové stanovy družstva za přítomnosti notáře. Pominu fakt, že advokátní kancelář, která dokument připravovala, nedala dokument po přípravě ve ... Celý dotaz

NAPIŠTE NÁM

Adresa:
Obyvatele.cz
Za břízami 319
190 14 Praha 9 - Klánovice

E-mail: info@obyvatele.cz
IČ: 28498003
DIČ: CZ28498003

O NÁS

Obyvatelé.cz jsou prvním specializovaným portálem pro bytové domy.

Projekt Obyvatelé.cz vznikl na základě potřeb lidí z našeho okolí bydlících v bytových domech. Před jeho vznikem neexistoval papírový magazín, ani online služba, která by cíleně pomáhala komunikaci v bytových domech.

partner projektu
partner projektu partner projektu partner projektu


O projektu   Smluvní ujednání   Obchodní podmínky   Kontakt   SEO   Grafika   © Obyvatelé.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena

Vyberte region kliknutím na mapu nebo výběrem z rolítka
a odešlete formulář

výběr regionu
Zavřít
Praha Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj